Yazı İşleri Müdürlüğü

Adi Soyadi : MEHMET ÇATALPELİT
Ünvan : ŞUBE MÜDÜRÜ
Birim : SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/mehmetcatalpelit

Adi Soyadi : NAHİDE ŞAHİN
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : GENEL SEKRETERLİK
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/nahidesahin

Adi Soyadi : ZEYNEP SAĞIR
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : GENEL SEKRETERLİK
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/zeynepsagir

Adi Soyadi : ALPER BODUROĞLU
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : GENEL SEKRETERLİK
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/alperboduroglu

Adi Soyadi : ESİN SAMUT
Ünvan : SEKRETER
Birim : GENEL SEKRETERLİK
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/esinsamut

Adi Soyadi : Murat RECBER
Ünvan : Programcı
Birim :
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/muratrecber@hitit.edu.tr

Genel Sekreterlik
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü